سفارش تبلیغ
صبا

لیست اسامی فارغ التحصیلان مقطع دکتری سال 1387

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع رساله سال فراغت از تحصیل
1 عبدالحمید رضایی باستانشناسی- پیش از تاریخ

بررسی روند ایجاد، توسعه و تخریب استقرارهای دشت شوشتر در دوره هولوسن بر اساس

داده های زیست بوم شناختی

24/4/87
2 لیلی نیاکان باستانشناسی- دوران اسلامی روشمند حوزه های فرهنگی دشتهای کرج و قزوین در دوران انتقالی ساسانی اوایل اسلامی 3/7/87

 لیست اسامی فارغ التحصیلان مقطع دکتری سال 1388

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع رساله سال فراغت از تحصیل
1 زهره روح فر باستانشن اسی- دوران اسلامی

ساخت لعاب زرین فام در ایران با تأکید بر رساله ابوالقاسم عبدالله کاشانی در سده های میانی ( 7 و 8 ه.ق)

24/4/87

 لیست اسامی فارغ التحصیلان مقطع دکتری سال 1389

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع رساله سال فراغت از تحصیل
1 سهیلا غرابی باستانشناسی- پیش از تاریخ   24/3/89
2 عابد تقوی باستانشناسی- دوران اسلامی

منشأ یابی منابع گل مورد استفاده در سفالهای بومی عصر سلجوقی شهر کهن جرجان با

استفاده از روش آزمایشگاهی XRF

27/4/89
3 علیرضا عسگری یاوردی

باستانشناسی-دوران تاریخی

  3/5/89

 لیست اسامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد سال 1387

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع پایان نامه سال فراغت از تحصیل
1 عاطفه مرزبان باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی   28/1/87 
2 بهاره بخشنده باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی پژوهشی در ماندگارهای چوبی مازندران از دیدگاه باستانشناسی، پژوهش موردی : سقانفارها 22/2/87 
3 شهنام ششفیعی باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی

پژوهشی در بقایای معماری دو قرن نخستین اسلامی در شهرستان نیشابور از دیدگاه باستانشناسی

( با تکیه بر سبک خراسانی )

11/3/87 
4 باپو نوه ئی باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی پژوهشی در مناره های سلجوقی ایران از دیدگاه باستانشناسی 20/3/87 
5 امیرحسین صالحی  باستانشناسی-دوران تاریخی بررسی و مطالعه مراکز فلزی گری باستان در غرب مازندران 25/4/87 
6 علی بیننده باستانشناسی-پبش از تاریخ بررسی باستانشناسی حوضه رودخانه زاب کوچک 18/6/87 
7 سعید امیرحاجلو باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی بررسی باستانشناسی حمامهای شهر اصفهان و عوانل اثرگذار بر معماری آنها از دوره صفوی تا قاجار 24/6/87 
8 علی حقیقت باستانشناسی-پبش از تاریخ عناصر مسلکی-دینی در گسل سنگی فلات مرکزی ایران : مطالعه موردی حصار،سیلک،زاغه،قبرستان 23/6/87 
9 حبیب اله خسروی باستانشناسی-پبش از تاریخ بررسی باستانشناسی بخش ویسیان خرم آباد 31/6/87 
10 زهرا رضایی فریمانی باستانشناسی-دوران تاریخی   9/9/87 
11 آناهیتا شاهرخی باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی پژوهشی در کتیبه های اسلامی داغستان 14/12/87 

لیست اسامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد سال 1388

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع پایان نامه سال فراغت از تحصیل
1 میثم علیئی باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی بناهای آرامگاهی تهران در دوره اسلامی و مسیر تطور آنها 25/3/88
2 محمد ایوتوند باستانشناسی-دوران تاریخی منشأ یابی اسیدین های تپه چپا پهن با روش طیف سنجی XRF 16/4/88
3 پرستو مسجدی خاک باستانشناسی-دوران تاریخی استخوانهای باستانی و ترکیبات شیمیایی آن 30/4/88
4 میترا واحدی الوار باستانشناسی-پبش از تاریخ   28/4/88
5 فهیمه شیخ شعاعی باستانشناسی-دوران تاریخی دیرینه شناسی محوطه گوهرتپه عصر آهن بر اساس استخوانهای باقی مانده از آن 23/6/88
6 محمدحسن ذال باستانشناسی-تمدن و فرهنگ اسلامی پژوهش باستان شناختی تکایا در مازندران ( مطالعه موردی : حوزه نور تاماری ) 25/6/88
7 شکوه خسروی باستانشناسی-پبش از تاریخ   23/6/88
8 ابراهیم رایگانی باستانشناسی-دوران تاریخی اشتباهات فنی و تکنیکی موجود در مجاریها و نقوش برجسته تخت جمشید 29/7/88
9 یدالله زکاوت زاده باستانشناسی-دوران تاریخی بررسی سازه های باربر و غیر باربر در بناهای هخامنشی ( مطالعه موردی : بناهای تخت جمشید ) 18/8/88
10 آیلا عبدالله زاده باستانشناسی گذر از مس سنگی به مفرغ در شمال غرب ایران با تکیه بد محوطه های کاوش شده در منطقه خدا آفرین ( کهنه پاسگاه ) 15/10/88
11 سمیه خاکسار مقدم باستانشناسی-پبش از تاریخ مطالعه ریخت شناسی و فن آوری ساخت مصنوعات سنگی محوطه دلازیان ( میرک ) حاشیه شمالی کویر مرکزی 10/11/88
12 مهسا ویسی باستانشناسی-دوران تاریخی ارتباطات ایران و آسیای صغیر در دوره های هخامنشی 12/11/88
13 زینب اکبری باستانشناسی بررسی تطبیقی معماری مدارس دینی قاجار در شهر تهران و قزوین از دیدگاه باستانشناسی 27/11/88
14 مینا رمضان جماعت باستانشناسی نگرشی بر شیوه های خانه سازی تهران عهد قاجار با تأکید بر فضاهای ورودی 27/11/88

لیست اسامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد سال 1389

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی موضوع پایان نامه سال فراغت از تحصیل
1 مرضیه زارع خلیلی باستانشناسی-پبش از تاریخ مقایسه تطبیقی سفالهای غار کیشان با سایتهای همجوار  24/1/89
2 موسی سبزی دوآبی باستانشناسی   29/4/89 
3 سید بهاء حسینی باستانشناسی

شناسایی جامعه رمه گردان کوچک و بزرگ بر اساس عناصر موجود در استخوان انسان و حیوان در محوطه های تاریخی برای نظام

 معیشتی آنان

24/6/89 
4 زهرا محرابی پور باستانشناسی-دوران تاریخی    30/4/89
5 فاطمه جمشیدی باستانشناسی-پبش از تاریختاریخ : سه شنبه 90/9/22 | 6:10 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر