سفارش تبلیغ
صبا

گزارش تصویری 6/8/89 سایت باستانی درحال کاوش تپه بازگیر مینودشت .استان گلستان.ایران

mohammadshahipudineh2.jpg

 

 

نمایان شدن بخشی از دیوار یاکف خشتی در سایت حفاری بازگیر

  

mohammadshahipudineh.jpg

 

نمایان شدن بخشی از اسکلت انسانی در سایت حفاری بازگیر


گزارش تصویری 22/7/89 سایت باستانی درحال کاوش تپه بازگیر مینودشت .استان گلستان.ایران

 

 

گزارش تصویری 22/7/ 89سایت باستانی  درحال کاوش تپه بازگیر مینودشت .استان گلستان.ایران

mohammdshahi pudineh3.jpg

mohammdshahi pudineh5.jpg
تاریخ : شنبه 90/9/5 | 11:4 صبح | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر