سفارش تبلیغ
صبا
 

نام ماه

تاریخ روز و نام روز

مناسبت جشن

    1

گاهنبار میدیوزرم

روز پانزدهم اردیبهشت، چهل و پنجمین روز از اول سال

روز آفریدن آسمان

    2

گاهنبار میدیوشـم

روز پانزدهم تیر، صد و پنجمین روز سال

روز آفریدن آب

    3

گاهنبار پـتیه‌شـهیم

روز سی ام شهریور، صد و هشتادمین روز سال

روز آفریدن زمین

    4

گاهنبار ایاسرم

سی‌ام مهر، دویست و دهمین روز سال

روز آفریدن گیاه

    5

گاهنبار میدیارم

بیستم دیماه، دویست و نودمین روز سال

روز آفریدن جانوران

    6

گاهنبار همسپثمیدیه

در سیصد و شصت امین روز سال
در پایان دوازده ماه و آغاز پنج روز   پنجه دزدیده

روز آفریدن انسان

جشن‌های شش گانه ی گاهنبار گاهنبار یا گاهبار این دو لغت یک معنی دارد و آن شش روزی است که خداوند، عالم را آفرید و زرتشتیان در کتاب زند اوستا از زرتشت نقل می‌کنند که خداوند عالم را در شش گاهنبار آفرید.
تاریخ : شنبه 91/1/19 | 7:2 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر