سفارش تبلیغ
صبا
 
 
باستان شناسان در اردن مى‌گویند بقایاى آنچه را که آن ها قدیمى ترین کلیساى جهان مى‌نامند یافته اند. قدمت این غار زیرزمینى به نیمه هاى قرن اول میلادى باز مى گردد. این غار زیر کلیساى قدیمى سنت گئورگ در شهر رهاب در شمال این کشور، در نزدیکى مرز با سوریه پیدا شده است. قدمت کلیساى گتورگ مقدس که این بقایا در زیر آن کشف شده به قرن سوم میلادى باز مى گردد. باور عمومى بر این است که مسیحیان اولیه پس از آن که در بیت المقدس تحت تعقیب قرار گرفتند، به این منطقه فرار کردند. باستان شناسان مى گویند که در این غار، نشانه هاى آشکارى از تشریفات مذهبى مسیحیان اولیه دیده مى شود. باستان شناسان همچنین مى گویند که از این محل هم به عنوان محلى براى پرستش و هم منزلگاه آوارگان استفاده مى شد. گمان مى رود که این افراد تا زمانى که امپراتورى روم، مسیحیت را به عنوان دین رسمى معرفى کرد، در این محل زندگى کرده اند. محققان مى گویند که تا کنون قدیمى ترین کلیساى کشف شده در جهان به سده سوم میلادى بر مى گشت. عبدالقادر الحسین، سرپرست مرکز مطالعات باستان شناسى رهاب مى گوید: تیم باستان شناسان موفق شده اند تا بقایاى اولین کلیساى دنیا را که مربوط به سال هاى 33 تا 70 میلادى است، کشف کنند. ما مدارک و شواهدى در اختیار داریم که نشان مى دهد این کلیسا، پناهگاه مسیحیان اولیه، شامل هفتاد هوادار مسیح بوده است. از این افراد در موزائیکى با عنوان هفتاد محبوب خدا نام برده شده است. معاون اسقف کلیساى ارتودکس یونان کشف این بقایا را براى مسییحان دنیا بسیار مهم خوانده است. در شهر رهاب حدود سى کلیسا وجود دارد و برخى باستان شناسان مى گویند که عیسى مسیح و مادرش، حضرت مریم از این شهر رد شده اند.تاریخ : شنبه 90/10/3 | 9:0 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر