سفارش تبلیغ
صبا

 

شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره       

بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

شب شادی وشـــور و مهربانی است       

زمـــــــان همدلی و همزبانی است

در آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد       

محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد

به هرجا محفلی گرم و صمیمی است     

که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل        

شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل

ز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه        

شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!

همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه        

نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!

نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی         

کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی

چو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه         

شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!

بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم        

اس ام اس می رسد پشت سر هم

جوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند        

دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند

کسی را گـــر صدایی نیم دانگ است        

در این محفل پی تولید بانگ است!!

زند بــــــــا “ای دل ای دل”  زیـــــر آواز        

ز بعد آن  “هاهاها”یی کند ســـــاز!

ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را        

بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!

چنین با شور و نغمه – شعر و دستان       

خرامان می رســــــد از ره زمستان

شمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز       

نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !

کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران       

که در راه است فصــــــــل نوبهاران….
تاریخ : چهارشنبه 90/9/30 | 9:35 صبح | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر