سفارش تبلیغ
صبا

عضو هیئت علمی و مدیر گروه باستان شناسی

_____________________________

نام: دکتر علیرضا هژبری نوبری
    تلفن: 02182883657
    دورنگار: 02182883617
    پست الکترونیکی: hejebri@modares.ac.ir
    اتاق: دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم، اتاق 237
    دانشکده علوم انسانی، طبقه اول، دفتر گروه، اتاق 125

_____________________________

نام: دکتر فرهنگ خادمی ندوشن
    تلفن: 02182884658
    دورنگار: 02182883617
    پست الکترونیکی: khademif@modares.ac.ir
    اتاق: دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق 425

_____________________________

نام: دکتر سید مهدی موسوی کوهپر
    تلفن: 02182884661
    دورنگار: 02182883617
    پست الکترونیکی: m_mousavi@modares.ac.ir
    اتاق: دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم، اتاق 445
_____________________________

نام: دکتر حامد وحدتی نسب
    تلفن: 02182884602
    دورنگار: 02182883617
    پست الکترونیکی: vahdati@modares.ac.ir
    اتاق: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، اتاق 316
_____________________________

 

    نام: دکتر جواد نیستانی
    تلفن: 02182883645 ، 02182883661
    دورنگار: 02182883617
    پست الکترونیکی: jneyestani@modares.ac.ir
    اتاق: دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم، اتاق 209
تاریخ : سه شنبه 90/9/22 | 6:11 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر