سفارش تبلیغ
صبا

دانشگاهای ارائه دهنده رشته باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد :

 

دانشگاهای دولتی :

1-دانشگاه تهران

2-دانشگاه تربیت مدرس تهران

3-دانشگاه بوعلی سینا همدان

4-دانشگاه هنر اصفهان

5-دانشگاه محقق اردبیلی

6-دانشگاه سیستان بلوچستان زاهدان

7-دانشگاه شهرکرد

8-موسسه غیر انتفاعی گلستان-گرگان

9-موسسه غیر انتفاعی مارلیک-نوشهر

 

دانشگاهای آزاد:

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (از شهرستان های استان زنجان)

 
نام کتاب و دوره نام نویسنده انتشارات
پیش از تاریخ ایران

-

-

ایران از اغاز تا سپیده دم شهرنشینی دکتر صادق ملک شهمیرزادی میراث فرهنگی
باستانشناسی غرب ایران فرانک هول سمت
باستانشناسی هزاره اول پ-م در ایران  دکتر حسن طلایی سمت
پیش از تاریخ بین النهرین

-

-

کتاب درسی پیش از تاریخ بین النهرین صادق ملک شهمیرزادی انتشارات مارلیک
بین النهرین(یکجلدی) دکتر یوسف مجید زاده  نشر دانشگاهی

ماد و هخامنشی

-

-

کتاب درسی ماد -هخامنشی ... دکتر بهمن فیروزمندی انتشارات مارلیک
از زبان داریوش هاید ماری کخ کارنگ
هنر ایران باستان(ماد و هخامنشی) رمان گیرشمن علمی فرهنگی
ایران باستان یوزف ویسهوفر

-

پارت و ساسانی

-

-

تاریخ سیاسی پارت نلسون دبواز

-

اشکانیان مالکم کالج

-

هنر ایران باستان(پارت و ساسانی) رمان گیرشمن علمی فرهنگی
تاریخ ایران کمبریج(جلد3 بخش اول) احسان یار شاطر امیر کبیر
تجدیدحیات هنر وتمدن درایران باستان جورجینا هرمان نشر دانشگاهی
دوره ی اسلامی

-

-

هنر و معماری اسلامی 1 اتینگهاوزن- گرابر سمت
هنر و معماری اسلامی 2 شیلا بلر- جاناتان بلوم سمت
معماری اسلامی  دکتر محمد یوسف کیانی سمت  
گاهنگاری ایران ویت -دریون

-

تکوین و شکل گیری هنر اسلامی گرابار

-

باستانشناسی و هنر اسیای صغیر دکتر بهمن فیروزمندی سمت
معماری اسلامی هیلن براند

-

سکه های ایران دکتر علی اکبر سر فراز سمت
زبان تخصصی

-

-

انگلیسی باستانشناسی صادق ملک شهمیرزادی سمت
تاریخ : یکشنبه 90/9/6 | 6:8 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر