سفارش تبلیغ
صبا

نتایج یک تحقیق جامع نشان می‌دهد اختلالات روانی، لخته شدن خون و رفتارهای اعتیادی از ژن‌های مربوط به اجداد نئاندرتال به انسان‌های امروزی رسیده است.
حالا دیگر اگر کسی سیگاری یا افسرده است می‌تواند اجداد نئاندرتال را مقصر بداند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دانشمندان در سال 2010 اعلام کردند که نیاکان انسان امروزی ساکن آفریقا (هومو ساپین‌ها) بعد از مهاجرت به اروپا و آسیا با نوع دیگری از انسان اولیه ساکن این مناطق بنام نئاندرتال‌ها مواجه شده و با آنها زاد و ولد کرده‌اند. هم اکنون یک تا چهار درصد ژن‌های انسان‌های امروزی به نئاندرتال‌ها باز می‌گردد.

در این پژوهش دی ان‌ای نئاندرتال در ژنوم حدود 28 هزار فرد بزرگسال با‌ نژاد اروپایی بررسی شده است؛ با مطالعه سوابق پزشکی این افراد «تاثیر نامشهود، اما مهم» ژن‌های نئاندرتال‌ها بر انسان‌های امروزی نشان داده شده است.

جان کاپرا استادیار علوم زیستی در دانشگاه واندربیلت می‌گوید: «یافته اصلی ما این است که دی ان‌ای نئاندرتال بر روی صفات بالینی انسان‌های مدرن تأثیرگذار است. ما دریافتیم رابطه‌ای بین دی ان‌ای نئاندرتال و بسیاری صفات شامل بیماری‌های سیستم ایمنی، پوستی، عصبی، روانی و باروری وجود دارد».

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد دی‌ان‌ای انسان امروزی شامل 135 هزار گونه ژنی مربوط به نئاندرتال‌ها است که حدود 30 هزار سال پیش بر روی زمین زندگی می‌کردند.

دانشمندان دریافتند این ژن‌ها خطر 12 بیماری شامل افسردگی، حمله قلبی و مخصوصا اعتیاد به نیکوتین را افزایش می‌دهند.

اثرات روانی و عصبی در بسیاری از افراد دارای دی‌ان‌ای نئاندرتال مشاهده می‌شود. برخی گونه‌های ژنی باعث افزایش افسردگی و بعضی دیگر باعث کاهش افسردگی می‌شوند.

برخی گونه‌های ژنی نئاندرتال قابلیت انعقاد خون را افزایش می‌دهند. این امر در بهبود سریع زخم و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به بدن مفید بوده است. اما امروزه افرادی که خونشان زودتر منعقد می‌شود بیشتر در معرض سکته، انسداد ریوی و مخاطرات دوران حاملگی هستند.

نئاندرتال‌ها حدود 200 هزار سال در اروپا و آسیای غربی پیش از ورود انسان‌های مدرن امروزی زندگی کردند. دانشمندان عقیده دارند انسان مدرن در حین تکامل بخشی از دی‌ان‌ای نئاندرتال را حفظ کرد که در غلبه بر مشکلات محیطی خارج آفریقا سودمند بود. با وجود این، بسیاری از این ژن‌ها ممکن است در محیط‌های مدرن امروزی مفید نباشند.

تحقیق دیگری که در ماه ژانویه در مجله علمی «ژنتیک انسان» منتشر شد شواهدی از ارتباط بین ژن‌های نئاندرتال و بعضی اختلالات ایمنی، حساسیتی و تنگی نفس پیدا کرد.

این تحقیق که در شماره 12 فوریه مجله علمی «ساینس» منتشر شده است.
تاریخ : یکشنبه 95/5/17 | 12:2 صبح | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر

باستان شناسان دانشگاههای آکسفورد انگلیس و یوک آمریکا به ایران آمده اند تا نوع تغذیه، وضعیت سلامت مردان

 نمکی پیش از مرگ، آزمایش هایDNA و سال یابی مومیایی های نمکی ایرانی را مورد بررسی قرار دهند.

 ابوالفضل عالی، دیرینه شناس و سرپرست کاووش های باستان شناسی معدن نمک چهر ه آباد زنجان با بیان این

 مطلب افزود: چند روز پیش دو نفر از متخصصان باستان شناسی و انسان شناسی از دانشگاه آکسفورد انگلستان و

 یوک آمریکا به زنجان آمدند تا برای آغاز مطالعات جدید روی مردان نمکی، از این مومیایی های تاریخی نمونه برداری

 کنند.

 به گزارش مراث خبر وی در ادامه گفت: آمدن این دو متخصص بر اساس عقد قرار دادی میان پژوهشکده باستان

 شناسی با دانشگاههای یاد شده به منظور آغاز فصل جدیدی از مطالعات باستان شناسی روز مردان نمکی است.

 عالی گفت: طبق قرارداد میان پژوهشکده باستان شناسی و دانشگاه های انگلستان قرار است تا سال آینده

 متخصصان دانشگاههای آکسفورد و یوک به منظور ادانه آزمایش های لازم روی مردان نمکی در زنجان و دانشگاه این

 شهر تاریخی به فعالیت بپردازند. طی عقد قرار داد میان پژوهشکده باستان شناسی و دانشگاههای مذکور،

 متخصصان این دانشگاهها مطالعات انسان شناسی و باستان شناسی را روی مردان نمکی آغاز کردند. مردان نمکی

 که امروز تعداد آنها به 5 مومیایی رسیده است، هنگام کاووشهای باستان شناسی در معدن چره آباد زنجان کشف

 شدند. ایم مومیایی ها به علت قرار گرفتن در نمک همچنان بافت دست نخورده ای روی پوست خود دارند که مطالعات

 انسان شناسی را وارد مرحله تازه ای می کند.

 
تاریخ : یکشنبه 90/9/6 | 7:31 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر

تکوین آدم

تاقبل از کاوش های باستان شناسی ومطالعات داروین اکثر مردم براین عقیده بودندکه مبحث تکوین درفصل اول کتاب مقدس آمده است وبراساس گفتمان وحیانی میتوان به چگونگی جهان پی برد.آغاز وانجام جهان دارای منشاء ماورای طبیعی بوده وزمان خلقت جهان به کمترازچندهزار سال قبل برمیگردد.خداوندجهان رادرطی شش روز به وجودآوردودرروز هفتم نیزآدم وحوارا آفرید.بعضی هاتاریخی درحدود 3700ق- م راپیشنهاد کرده بودنددرحالیکه پاپ کلمنت هشتم تاریخی درحدود5199 ق- م راپیشنهاد نمود.

دراواخرقرن هفدهم آرفشیوب جیمزاوسر(آشر) به این نتیجه رسید که درشب قبل از23 اکتبر 4004 ق- م خلق شد.چنین تاریخ گذاری که براساس شجره نامه تورات استخراج شد تاریخ جهان را درحدود 6000 هزارسال براورد نمود.ایده های آشر به صورت آمیزه ی دینی درآمده بود که بابازگشت وظهور مسیح جهان شاهد آخرین دوره ی هستی خواهد بود. خداانسان رادرباغ عدن خلق وانسان از خاور میانه به سایر نقاط جهان مهاجرت کرد.دومین مرحله ی تحولی نیزبعد از طوفان نوح بوقوع پیوست.لذا خاورمیانه به عنوان مرکزومحور تمدن جوامع بشری محسوب گردید .جایی که مذاهب بزرگ مانندمسیحیت ،یهودیت واسلام در آنجا تولدیافتند.براین اساس دانشمندان سعی نمودند تاتاریخ اروپای غربی وشمالی راباتاریخ مکتوب خاورمیانه مرتبط نمایند.سیر مراحل نوشتاری در انسان

مقارن باقرن هجدهم پژوهش گران سعی نمودند که پیشرفت جوامع انسانی وبخصوص دوران پیش ازتاریخ رادربسترزمان مورد مطالعه قرار بدهند ومشخص نمایند که انسان چگونه  سیرومسیرتکامل وپیشرفت راطی نمود.کشف استخوان وبقایای انسانی بهمراه ابزارهای سنگی واستخوانی حیوانات دربین لایه های طبیعی قالب بندی انجیل رازیرسئوال برده ودانشمندان به آرامی ایده زمان نگاری کتب مقدس رابه دیده ی تردیدنگریستند.

دراین میان مطالعات زمین شناسی ازاهمیت بسیارزیاد برخوردارگشت.

یک چنین مطالعاتی آغازی برشکاف ودوگانگی نظریه های کتب مقدس درباره ی منشا زمین ،انسان ودیگر موجودات زنده گردید.بین سالهای 1830و 1833 زمین شناس انگلیسی به نام چارلزدایل مجموعه کتابی تحت عنوان اصول زمین شناسی منتشر نمود که بیشترحاوی مشاهداتش درتپه ای به نام آتنادرسیسیل بود.

مطالعات وی دونتیجه ی مشخص داشت :

الف-خط بطلان برخلقت جهان در 4004 ق- م

ب- اینکه جهان یکباره خلق نشده وتکوین جهان روندتکاملی داشته است.

این شکاف باطرح نظریه انتخاب اصلح داروین به اوج رسید.

مورگان جوامع انسانی رابراساس ایده تکاملی به سه دوره وحشی گری،بربریت وتمدن تقسیم بندی کرد وهردوره بفازهای کوچکتری تقسیم بندی شد.

مراحل تکاملی جوامع انسانی هنری لوریس مورگان به قرارزیراست:

1)    وحشی گری تحتانی :ازظهورانسان تاکشف آتش.

2)    وحشی گری میانی: ازکشف آتش تاکشف تیر وکمان.

3)    وحشی گری فوقانی:ازکشف تیرکمان تاکشف سفال.

4)    بربریت تحتانی:ازکشف سفال تااهلی شدن حیوانات.

5)    بربریت میانی: ازاهلی شدن حیوانات تاذوب آهن.

6)    بربریت فوقانی: ازکشف آهن تااختراع علائم تصویری.

7)    تمدن:اختراع خط واستفاده ازحروف الفبا.

براساس نظریه مورگان انسان زندگی خودراازپست ترین مرحله شروع کردوباگذشت زمان به درجه رفیع تمدن رسید.

 ترجمه وتدوین :استاد یوسفی

 دانشجوی دکترای باستانشناسی

 
تاریخ : یکشنبه 90/9/6 | 7:22 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر

دی ای ان مورد نظر از جمله از این جمجمه استخراج شده

براساس یک مطالعه عمده علمی، بسیاری از انسان های امروزی حاوی درصد کمی از ژن های نئاندرتال ها هستند.

این یافته بسیاری از کارشناسان را شگفت زده کرده است زیرا شواهد ژنتیکی قبلی حاکی از آن بود که نفوذ ژنتیکی نئاندرتال ها بر وراثت در انسان ناچیز یا هیچ است.

این نتایج ناشی از تحلیل نقشه ژنتیکی نئاندرتال هاست که ساختار جسم و اندام آنها را تشریح می کند.

اما این مطالعه مؤید آن است که جد انسان امروزی به جمعیت کوچکی از آفریقایی ها که بعدا در سراسر کره پراکنده شدند می رسد.

مقبول ترین نظریه در مورد سرمنشاء انسان امروزی - موسوم به خروج از آفریقا - حاکی از آن است که اجداد انسان مدرن (هومو سیپین ها) حدود 200 هزار سال قبل در آفریقا زندگی می کردند.

سپس در حدود 50 هزار تا 60 هزار سال قبل یک گروه نسبتا کوچک از مردم این قاره را ترک کرده و در سایر نقاط زمین سکنی گزیدند.

هرچند براساس مطالعه تازه تاثیر ژنتیکی نئاندرتال بر انسان کم به نظر می رسد اما این رقم بالاتر از آن چیزی است که تحلیل های ژنتیکی قبلی نشان می داد.

اسوانته پابو از واحد مردم شناسی تکاملی در موسسه ماکس پلانک در لایپزیگ آلمان گفت: "نئاندرتال ها کاملا منقرض نیستند. بخش کوچکی از آنها در برخی از ما زنده است."

پروفسور کریس استرینگر مدیر تحقیقات سرمنشاء انسان در موزه تاریخ طبیعی بریتانیا که یکی از معماران نظریه خروج از آفریقاست می گوید که هرچند این یافته از جهاتی موید دانسته های قبلی دایر بر جدا بودن دودمان نئاندرتال ها از انسان است اما نکته بسیار جالب آن این است که نشان می دهد ظاهرا در مواردی میان انسان و نئاندرتال آمیزش صورت گرفته است.

جان هاکس استادیار مردم شناسی در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون در آمریکا به بی بی سی گفت: "به نظر می رسید که چنین حالتی ممکن بوده باشد، اما من از میزان آن شگفت زده هستم. واقعا انتظار نداشتم (این تاثیر) چهار درصد باشد."

تهیه نقشه ژنتیکی نئاندرتال ها یک دستاورد مهم علمی و حاصل یک تلاش چهار ساله تحت هدایت موسسه ماکس پلانک با شرکت دانشگاه های متعددی در اطراف جهان است.

این نقشه که در حد یک پیش نویس است حاوی دی ان اِی استخراج شده از استخوان های سه نئاندرتال مختلف کشف شده در غار ویندیا در کرواسی است
تاریخ : یکشنبه 90/9/6 | 7:21 عصر | نویسنده : آیدا پاشایی | نظر